fbpx
Cookies

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor Brakka. In dit privacybeleid leggen we u kort en bondig uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, behandelen en bovenal, beschermen. We brengen je op de hoogte van ons databeleid en gaan er ook van uit dat je er akkoord mee gaat.

1. Bedrijfsgegevens

Wij zijn Brakka, gekend als Brakka Design, gevestigd te Eeuwfeestlaan 154, 2500 Lier, met ondernemingsnummer 0707.550.959.

 • Handelsnaam: Brakka
 • Adres: Eeuwfeestlaan 154, 2500 Lier
 • E-mail: hallo@brakka.be
 • Telefoonnummer: +32 485 30 28 25
 • BTW nummer: BE 0707.550.959
 • Ondernemingsnummer: 0707.550.959

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Een klein overzicht van de data die wij verzamelen van onze websitebezoekers:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • IP-adres

Website: bij een bezoek aan onze website, worden uw IP-adres en geregistreerd via cookies, voor het verzorgen en verbeteren van onze website op basis van anonieme statistieken (meer informatie omtrent deze cookies kan u vinden in ons afzonderlijk Cookiebeleid);

Zakenrelatie: wanneer u ons contacteert in het kader van onze diensten als (potentiële) klant of partner, verwerken wij uw volledige naam, contactgegevens (e‑mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of woonadres), en andere gegevens noodzakelijk voor de bestelling, facturatie of samenwerking;

Marketing: als u ons hiervoor expliciete toestemming verleent, verwerken wij uw volledige naam en e‑mailadres, voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties omtrent onze producten en diensten. U kan zich altijd op eenvoudige wijze hiervoor uitschrijven.

Hoewel u nooit verplicht bent om persoonsgegevens vrij te geven, kan een weigering om noodzakelijke informatie mee te delen het verlenen van onze diensten belemmeren of onmogelijk maken.

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

We doen dit voor de optimale werking van onze website en marketingactiviteiten. Wat je je daar bij moet voorstellen?

 • We zorgen ervoor dat de website volledig, tip, top in orde is voor een optimale werking en ervaring. Dit zorgt er ook voor dat we onze website kunnen beveiligen tegen eventuele cyberattacks. 
 • We houden je op de hoogte van onze laatste diensten en acties. Zo kan je af en toe wel eens een mailtje ontvangen.
 • Google Analytics helpt ons gegevens te verzamelen zodat we een beter inzicht kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Zo verwerken wij het IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek.
 • De Facebook Pixel verzamelt voor ons gegevens zodat we onze marketinginspanningen op sociale media zo goed mogelijk kunnen inplannen en targetten. 

4. Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie, of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Brakka kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

5. Uw rechten

 • Inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens;
 • Hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Hun persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • De verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken;
 • Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden;
 • Een kopie van hun persoonsgegevens te bekomen;
 • Hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per post of via hallo@brakka.be.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen.

6. Privacy

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op onze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten.

7. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website te verbeteren. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw toestel worden geplaatst om bepaalde gegevens doorheen jouw bezoek te kunnen onthouden. Op die manier trachten we de website te optimaliseren en jouw bezoek vlot te laten verlopen.

Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer worden geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

We gebruiken uiteraard enkele veilige cookies aangemaakt door onze eigen website of van zorgvuldig gekozen partners. We onderscheiden hierbij 2 type cookies, nl. onze eigen functionele cookies die nodig zijn om uw bezoek correct te laten verlopen en cookies van externe partner(s).

8. Klachten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).